Despre institutie

INFORMATII GENERALE DESPRE ORGANIZARE CONDUCEREORGANIZARE DOMENII DE ACTIVITATE AUDIENTEAUTORIZARE SPATII DEPOZITARE

– Directia pentru Agricultura Timis este serviciul public descentralizat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltare Rurala prin care se asigura aplicarea politicilor si strategiilor agroalimentare, la nivelul judetului.

– Directia pentru Agricultura Timis este organul de specialitate al Ministerului Agriculturii in teritoriu si este condus de un director executiv.

– Directorul Directiei pentru Agricultura este ordonator secundar de credite si raspunde de realizarea bugetului de venituri si cheltuieli si de folosirea creditelor bugetare.

– Structura organizatorica a Directiei pentru Agricultura este aprobata prin Ordinul Ministrului Agriculturii.

  • DIRECTOR EXECUTIV  DR.ING. ANCHES CODRUT CALIN Tel: 0256220921, e-mail: dadr.tm@madr.ro

COD DE ETICA

Informatii generale despre organizare:

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA (D.A.J.) este serviciul public deconcentrat al MINISTERULUI AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE, prin care se asigura aplicarea politicilor si strategiilor din domeniul de activitate al ministerului.

Organizarea si functionarea DAJ Timis sunt reglementate in conformitate cu prevederile HG nr. 860/2016 privind organizarea MADR, ale Ordinului nr. 1003/2021 privind aprobarea structurii organizatorice cadru a DAJ Timis.

Directia pentru Agricultura Timis este organul de specialitate al Ministerului Agriculturii in teritoriu si este condus de un director executiv.

Regulament organizare si functionare

ORGANIGRAMA

DOMENIUL LEGUME-FRUCTE
1. Eliberare certificate de conformitate si certificate de destinatie industriala pentru fructele si legumele proaspete la import si export – Regulamentul C E 2200/ 1996, Regulamentul C E 1234 / 2007 ,Regulamentul C E 543/2011,Legea 348/2003 (republicata); Legea 312/2003 (republicata); Ordinul nr.420/2008

2. Autorizatii de plantare si defrisare a plantatiilor de pomi si arbusti fructiferi – Legea nr. 348 / 2003,republicata, Ordinul 149<p hidden></p>
3. Autorizatii de defrisare / taiere nuc – Legea nr. 348 / 2003,republicata<p hidden></p>
4. Autorizarea operatorilor din sectorul fructe – legume proaspete in vederea folosirii regimului de autocontrol si de utilizare a logo-ului comunitar – Ordinul nr. 390 / 2009<p hidden></p>
5. Recunoasterea organizatiilor de producatori si a grupurilor de producatori recunoscute preliminar in sectorul fructe si legume-Ordinul nr.694/2008<p hidden></p>
6. Aprobarea ca prim procesator-Ordinul nr.91/2008.

DOMENIUL VITI-VINICOL
1.Avizarea Anexelor din Ordinul nr. 166/2012 privind defrisarea si eliminarea parcelei viticole din Registrul Plantatiilor Viticole;
2.Autorizarea plantarii si inscrierii parcelei viticole in Registrul Plantatiilor Viticole-Ordinul nr.166/2012;
3.Avizarea transferului dreptului de replantare – Ordinul nr 166/2012;
4.Avizarea plantarii anticipate – Ordinul nr.166/2012;
5.Avizarea cererilor privind modificarile unei parcele viticole-Ordinul nr.166/2012;
6.Autorizarea spatiilor destinate comercializarii cu amanuntul a vinului de masa in vrac – Ordinul nr. 224 / 2008;
7.Autorizarea laboratoarelor care efectueaza analize fizico – chimice pentru vinurile destinate comercializarii pe piata interna – Ordinul nr. 277 / 2006;
8.Avizarea documentelor de insotire pentru transportul produselor vitivinicole – Ordinul nr. 234 / 2004 ;
9.Avizarea documentelor de insotire pentru transportul produselor vitinicole in vrac provenite din comertul intracomunitar si tari terte – Ordinul 80 / 2010;
10.Eliberarea carnetelor de viticultor – Ordinul nr. 487 / 2009 ;
11.Aviz de conformitate a sistemului de etichetare a vinurilor aromatizate , a bauturilor aromatizate pe baza de vin si a cocteilurilor din produse vitivinicole – Ordinul nr. 142 / 1307 / 185 / 2008.
DOMENIUL INDUSTRIE ALIMENTARA, PRODUSE TRADITIONALE
1.Autorizatie de depozit pentru produsele agricole – OUG nr. 12 / 2006, Ordinul nr. 222 / 2006;
2.Raport de audit pentru acordarea licentelor de depozit pentru seminte de consum si transmiterea la Comisia pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum din cadrul MADR – O.U.G. nr. 141/2002, H.G. nr. 82 / 2003, H.G. nr. 807 / 2009;
3.Aprobarea caietului de sarcini si verificarea in teren in vederea inscrierii produselor traditionale in Registru de atestare a produselor traditionale din cadrul MADR – Ordin nr. 690 / 2004;
4.Aviz de conformitate a sistemului de etichetare a bauturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decit berea si vinul, destinate consumului uman ca atare – Ordin nr. 766 / 1594 / 675 / 2009;

DOMENIUL ZOOTEHNIC
1.Autorizarea si acordarea codurilor pentru oua de gaina –H.G. nr. 415/2004, H.G. nr. 461/2004;
2.Aviz folosire gunoi de grajd – Legea nr. 72 / 2002;
3.Eliberare adrese privind preturile despagubirilor pagubelor produse de animale salbatice – HG nr. 1679/2008;
DOMENIUL ORGANISME MODIFICATE GENETIC
1.Avizarea Planului de masuri al unitatilor administrativ-teritoriale conform Directivei Nitrati;
2.Autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic – Ordinul nr. 237/2006;
DOMENIUL FOND FUNCIAR, AGROMEDIU
1. Aviz privind schimbarea categoriei de folosinta a terenului agricol – Legea nr. 18/1991, modificata si completata;
2. Decizii privind scoaterea terenului din circuitul agricol-Ordinul nr. 897/798 /2005
al MAPDR si MAI;
3. Aviz privind finantarea programului executarii studiilor pedologice si agrochimice si a sistemului de monitorizare sol – teren pentru suprafetele cu destinatie agricola si a celor privind protectia solurilor – Ordinul nr. 223 / 2000;
4. Avizarea fiselor perimetrelor de ameliorare a terenurilor agricole degradate – Legea nr. 18 / 1991, modificata si completata;
5. Autorizarea cultivarii plantelor ce contin substante stupefiante si psihotrope-Legea nr.339/2005;
6. Avizarea si inregistrarea contractelor de cultura a tutunului brut-Legea nr.236/2003, Ordinul nr. 268/2012;
7. Inregistrarea anuala a suprafetelor cultivate cu plante medicinale si aromatice-Legea nr. 491/2003;
8. Aviz pentru eliberarea autorizatiei de construire in zona limitrofa a zonei de protectie sanitara a exploatatiilor agricole-Legea nr. 204/2008;
9. Recunoasterea organizatiilor si a grupurilor de producatori pentru comercializarea produselor agricole si silvice-O.G. nr. 37/2005, Ordinul nr. 171/2006.
DOMENIUL AGRICULTURA ECOLOGICA
1.Inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica – Ordinul 45 / 2022;
DOMENIUL FERTILIZANTI
1.Eliberarea certificatelor de abilitare pentru import ingrasaminte chimice – Legea 232 / 2010;
Serviciul Inspectii, implementare politici si statistici agricole

Serviciul Inspectii, implementare politici si statistici agricole îndeplineşte următoarele atribuţii:

Inspectii legume fructe

Inspectii vitivinicole

Inspectii OMG

Inspectii fertilizanti

Inspectii zootehnie

Inspectii industria alimentara

Inspectii produse traditionale

Inspectii depozitare

Implementare politici si statistici agricole

SIPA

Preturi de piata

Statistici agricole

RICA

RPV

Culturi de camp

Factori de risc si calamitati

Autorizare depozite

Grup de producatori

Produse traditionale

Agricultura ecologica

Autorizare OMG culturi modificate genetic

Ingrasaminte chimice si fertilizanti

Imbunatatiri funciare si fond funciar

DIRECTOR EXECUTIV

DR.ING. ANCHES CODRUT CALIN

 

Marti:   10:00-12:00

 

PROGRAM CU PUBLICUL: Luni-Joi: 8:00-16:30

Vineri: 8:00-14:00

Directia pentru Agricultura Timis

– autorizează spaţiile de depozitare pentru produsele agricole, monitorizează modul de recepţionare, depozitare şi păstrare în spaţii cu această destinaţie a producţiei;

– participă la acţiunea de verificare în teren a documentelor privind îndeplinirea condiţiilor pentru funcţionarea depozitelor, a condiţiilor tehnice şi financiare în vederea eliberării licenţei de depozit;

– organizează prelevarea de probe de grâu pentru determinarea calităţii acestuia;

– coordonează activitatea de eliberare a autorizaţiilor pentru cultivarea plantelor ce conţin droguri şi sunt prelucrate în scop licit, destinate utilizării în industrie şi/sau alimentaţie;

– avizează contractele încheiate între producătorul agricol şi procesator/cumparator, pentru a certifica îndeplinirea obligaţiilor ce revin producătorilor agricoli şi unităţilor de procesare;

– verifică unităţile de procesare pentru respectarea condiţiilor de autorizare în vederea eliberării autorizaţiilor procesatorilor de fibre de in şi cânepă

Obligativitatea existentei si actualizarii periodice a site-ului web al institutiei este reglementata de urmatorele acte normative:

– LEGE 544 12/10/01 privind liberul acces la informatiile de interes public
– HOTARARE 123 07/02/02 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
– LEGE 52 21/01/03 privind transparenta decizionala in administratia publica
– LEGE 161 19/04/03 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei